อุปกรณ์สำคัญที่นักดนตรีมืออาชีพต้องมี! V-BOX PASSIVE MARK II

2024-06-28


V-BOX PASSIVE MARK II
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงสัญญาณ Unbalanced ให้เป็นแบบ Balanced และยังในการช่วยลดปัญหาสัญญาณรบกวนต่างๆ รวมถึงช่วยปกป้องอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการพ่วงต่ออุปกรณ์ภายนอก ซึ่งนิยมใช้งานกับเครื่องดนตรี เช่น Keyboard, Acoutic guitar, Electric guitar, Active Bass เป็นต้น

DI BOX ใช้สำหรับแปลงสัญญาณ Unbalanced ไปเป็นแบบ Balanced
เนื่องจากสัญญาณแบบ Unbalanced เมื่อเดินทางผ่านสายสัญญาณที่มีระยะทางยาวมากๆ จะเกิดสัญญาณรบกวนเข้ามาในสายสัญญาณได้ จึงไม่นิยมนำสัญญาณแบบ Unbalanced มาใช้กับสัญญาณยาวๆและเมื่อใช้การเครื่องดนตรีที่มีอิมพีแดนซ์สูงจะมีอาการเสียงบี้ เสียงเบา

วิธีแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน คือ ต้องแปลงสัญญาณ Unbalanced ให้เป็นแบบ Balanced โดยสัญญาณแบบ Balanced เมื่อต่อเข้ากับชุดภาค Preamp Input ของ มิกเซอร์ , ออดิโออินเตอร์เฟช , เพาเวอร์แอมป์ จะมีวงจรอิเล็กอกทรอนิกส์ที่จัดการหักล้างสัญญาณรบกวนทิ้งไปได้ 

วิธีการแปลงสัญญาณ Unbalanced ไปเป็นแบบ Balanced โดย DI BOX แบบ Passive จะใช้หม้อแปลง Isolate ในการรับสัญญาณและ แปลงออก


                                รูปภาพ Diagram ภายใน V-BOX PASSIVE STEREO

V-BOX PASSIVE จะใช้หม้อแปลงคุณภาพสูงที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากทาง VL Audio ที่ให้การตอบสนองความถี่ที่ราบเรียบ มีความผิดเพี้ยนของ THD+N ที่น้อย ส่งผลต่อเฟสของสัญญาณเสียงน้อยมาก และ รองรับสัญญาณ Input ที่สูง
โดย Input Impedance ของ V-BOX PASSIVE อยู่ที่ 140KΩ ซึ่งเหมาะสำหรับที่จะต่อเข้ากับเครื่องดนตรีและมี  Output Impedance อยู่ที่ 600Ω ซึ่งเหมาะสมที่จะต่อเข้ากับ มิกเซอร์ , ออดิโออินเตอร์เฟช โดยตรง


 

ตัวอย่างการต่อของ V-BOX PASSIVE MONO 

ตัวอย่างการต่อของ V-BOX PASSIVE STEREO
 รูปภาพใช้งานจริง

 

 
TAGS :